ATRAN

bv ovv bvba

Westelijke Omwalling Abdij Tongerlo

De laatste fase in de algehele restauratie van de omwalling van de Abdij van Tongerlo met als pronkstuk het hoekgebouw ‘Den Herman’ op de noord-westelijke hoek van de abdij.

Het restauratieprincipe dat ook in de andere fasen is toegepast is hier eveneens doorgetrokken: stabilisatie door bijkomende steunberen aan de binnenzijde van de muur, een gewapende bovenzijde en het aanbrengen van een met steenkorven versterkte talud aan de buitenzijde. In deze laatste fase is de aanwezigheid van ijzerzandstenen afdekstenen een belangrijk element. Er zijn verscheidene typen te onderscheiden, afhankelijk van de muurzone. Alle bestaande muurafdekstenen werden gedemonteerd en bekeken. De gaten in het bovenoppervlak van de herbruikbare delen opgevuld en de stenen eventueel herzaagd. Ze werden bij elkaar terug geplaatst, aangevuld met nieuwe exemplaren.

Het hoekgebouw ‘Den Herman’ werd eveneens gestabiliseerd, hervoegd (met staande voeg) en verder gerestaureerd.