ATRAN

bv ovv bvba

Dorpskern Bertem

Dit is een project in samenwerking met Studio Roma, ir.arch. Piet Stevens. Het kadert in de restauratieplannen voor de Sint-Pieterskerk en het kerkhof.

De Romaanse Sint-Pieterskerk ligt prachtig ingebed in het Bertemse landschap, omzoomd door het kerkhof en twee historische hoeves: Hoeve Berthie en hoeve Verjauw. De nog onbebouwde weiden rond de kerk zorgen voor een prachtige inkadering van de kerk in het landschap.