ATRAN

bv ovv bvba

Begijnhof St. Truiden

Het begijnhof van Sint-Truiden is het meest heterogene Begijnhof van Vlaanderen dat dankzij zijn kerk en zijn muurschilderingen opgenomen is als werelderfgoed door Unesco. Er zijn reeds heel wat studies omtrent deze site gebeurd.

De heterogeniteit is vooral te wijten aan het feit dat de begijnenwoningen allen in verschillende handen zijn, en dat een eenduidige visie omtrent het begijnhof als geheel tot op heden ontbrak. Om het nog resterende erfgoed te bewaren en om het gehele begijnhof op termijn terug tot een meer homogeen geheel te krijgen is het beheersplan opgesteld waarin een duidelijke visie met bijhorende maatregelen uitvoerig wordt beschreven. Er is samengewerkt met de opstellers van het RUP voor deze site om geen tegenspraak te hebben tussen de twee documenten.

Dit beheersplan was voor ons een grote uitdaging gezien de complexe eigendomssituaties, de overlappende beschermingen en de zeer grote hoeveelheid data die voorhanden is.